Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, wpisany na listę prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, pod numerem 3780.